piatok 2. januára 2015

Vkladanie textu

Jednou z vecí, ktorou si ma SGN3 okamžite získal, boli dve nie celkom obvyklé metódy vkladania textu - rozpoznávaním písma a rozpoznávaním hlasu. Až sa divím, že som o nich v mojom blogu nepísal ako prvých :-)

Univerzálnou vlastnosťou tabletov a smartfónov je, že pokiaľ umiestnite kurzor (kliknete) do poľa, kde sa očakáva vloženie textu, v spodnej časti sa vyroluje virtuálna klávesnica, pomocou ktorej je možné tento text zadať. V prípade SGN3 pribudlo v spodnej rade kláves tlačítko pre rôzne dodatočné možnosti:

Klikom naň sa rozbalia dostupné možnosti - predmetom nášho záujmu v tejto chvíli sú dve:
Ikonou mikrofónu sa spustí nahrávanie, ikonou "T" s perom sa otvorí panel pre vkladanie a rozpoznávanie písaného textu.

A. vkladanie textu rozpoznávaním hlasu

Podmienkou pre fungovanie rozpoznávania hlasu je aktivácia hlasového rozpoznávania v Nastaveniach > Ovládanie > Hlas a metódy vstupu > Jazyk a vstup:
V sekcii Klávesnice a metódy zadávania textu je nutné aktivovať (zakliknúť) voľbu "Hlas zadávanie textu Google"
Klikom na ozubené koliesko pri tejto voľbe je možné upraviť príslušné nastavenia; ako vidno, ako predvolený jazyk je možné nastaviť aj slovenčinu, čo je veľmi dôležité a príjemné !
Pozor: ako už sám názov služby hovorí, využíva sa funkčnosť Googlu a preto je pre rozpoznávanie hlasu nutné mať prístup na internet !

Samotné vkladanie textu rozpoznávaním hlasu potom prebieha veľmi jednoducho. Pri vkladaní textu sa klikom na tlačítko mikrofónu v spodnom rade virtuálnej klávesnice spustí nahrávanie a hovorený text sa v hornej časti obrazovky priamo transformuje na text "písaný". 
Kvalita rozpoznávania hlasu je nečakane dobrá, je však nutné vyhnúť sa žargónovým slovám, menám a pod., kde sa rozpoznávací nástroj "stratí" a píše hlúposti :-). Čerešničkou na torte je možnosť blokovania urážlivých slov. Pokiaľ je táto možnosť aktivovaná, Google nástroj nahradí časti urážlivých slov hviezdičkami - a niekedy je to dosť veľká sranda :-) 

B. vkladanie textu rozpoznávaním písaného textu

Nastavenia pre túto funkčnosť sa vykonávajú vo vyššie uvedenej sekcii "Jazyk a vstup", kde je akurát nutné nastaviť slovenčinu ako jazyk vstupu a hotovo.

Samotné vkladanie textu potom prebieha taktiež veľmi jednoducho. Pri vkladaní textu je potrebné podržaním tlačítka dodatočných možností vyvolať príslušný panel, klikom na "T" s perom zvoliť vkladanie rukopisu a v spodnej časti obrazovky sa následne otvorí panel pre rozpoznávanie textu:
Pri písaní textu sa text priebežne rozpoznáva a prenáša do hornej časti. Ako pomôcka sa nad zónou písania zobrazuje pruh s návrhmi rozpoznaných slov (v tomto prípade "test" a "Test"), klikom na šípku vpravo je možné ho rozvinúť na dva riadky, čím sa sprístupnia ďalšie návrhy. Pod zónou písania sa zobrazuje posuvník, ktorým je možné ev. dlhší text posúvať a opravovať. Úplne naspodku sa nachádzajú tlačítka pre otvorenie panelu symbolov, prepnutie metódy vstupu, prepnutie rukopisného vstupu z písmen na číslice, vloženie medzery, mazanie a riadkovanie.

Podobne ako pri hlasovom vstupe možno konštatovať, že kvalita rozpoznávania rukopisu je nad očakávanie dobrá, včítane diakritických znakov a samozrejme tréningom rukopisu sa dá ešte zlepšiť.

sobota 6. septembra 2014

Aplikácia S-HEALTH a krokomer

Pri turistických vychádzkach si zvyknem merať absolvované vzdialenosti. Zhruba v období obstarania SGN3 mi v používanom krokomeri odišla batéria - a tak som sa veľmi potešil, keď som v mojom zariadení našiel aplikáciu S-HEALTH, ktorej súčasťou je aj krokomer.
Nastavenie a spustenie aplikácie je pomerne jednoduché, aplikácia samotná je po funkčnej a grafickej stránke vyriešená pekne a intuitívne, takže jej základným ovládaním sa nebudem zaoberať.
Narazil som však na problém s presnosťou krokomera a následným prepočtom absolvovanej vzdialenosti.
SGN3 obsahuje sadu dynamických senzorov, ktoré mu umožňujú monitorovať počet absolvovaných krokov (pravdepodobne sledovaním kmitavého pohybu telefónu hore-dole pri chôdzi), frekvenciu pohybu (nakoľko v štatistikách je pohyb členený na chôdzu a beh) a tiež akýsi 3D profil absolvovanej trasy (nakoľko v štatistikách sa zobrazujú údaje v členení nahor / nadol). Štatistiky sú riešené veľmi pekne, zaujímavo a dynamicky - avšak iba do momentu, keď ich podrobíte skúške správnosti. Pri bežnom používaní sI nezrovnalosti pravdepodobne nevšimnete, ale pri dlhšej turistickej vychádzke už áno. Mne sa to stalo až včera: pre vychádzku v dĺžke cca 15 km mi SGN3 nameral 24593 krokov a prepočítal ich na 19,9 km. Výsledok síce povzbudivý, ale, žiaľ, nesprávny :-(
Skúmaním na webe som zistil, že môj postreh nie je vôbec ojedinelý (pozri tu, tu alebo tu).
Takže aké sú moje poznatky?
1. Pravdepodobne najdôležitejšie je umiestnenie SGN3 pri chôdzi. Web-stránky Samsungu síce uvádzajú ako najvhodnejšie vrecko nohavíc, avšak zdá sa, že to nie je úplne tak. Za bežných okolností nosievam SGN3 zavesený na opasku, zhuba v osi tela - a až doteraz som si uvedený problém s krokomerom nevšimol. Včera prvýkrat som SGN3 niesol vo vrecku nohavíc (podľa inštrukcií Samsungu) - a ajhľa: hneď tridsaťpercentná nepresnosť ! Zdá sa, že krokomer vo vrecku, t.zn. na stehne, resp. bedrovom kĺbe registruje množstvo „fake" vertikálnych pohybov, ktoré považuje za kroky a tým ich počet umelo nadhodnocuje. Poloha na opasku v osi tela je v tomto prípade asi vhodnejšia, pričom ako úplne najvhodnejšia by sa z tohto pohľadu javila poloha priamo v ťažisku tela na hrudi - táto však môže byť problematická zo zdravotných dôvodov (vyžarovanie a blízkosť srdca). Preskúmam, doplním update.
Update 10.9.2014: 
V sobotu 6.9. som absolvoval turistickú vychádzku, pričom SGN3 som mal v kapsičke na opasku a počítal som absolvované kroky. Výsledok (v jednej sekcii) bol: napočítaných 1400 krokov a na krokomere 1600 krokov, t.zn. nepresnosť cca 14%. Táto nepresnosť je o polovicu nižšia, ako pri pri ostatnom pokuse so SGN3 vo vrecku nohavíc.
V nedeľu 7.9. som absolvoval turistickú vychádzku, pričom SGN3 som mal vo vrecku košele na hrudi. Krokomer napočítal 16.378 krokov pričom môj odhad vzdialenosti bol cca 13 km, avšak s menšou ako štandardnou dĺžkou kroka, nakoľko šlo o pomerne kopcovitý terén. Z prepočtu mi vyšlo orientačne cca  18.500 krokov, t.zn. nepresnosť činila cca 2.122 krokov, t.j. 13%.
Zdá sa teda, že nosenie bližšie k ťažisku tela (na hrudi, na opasku, naozaj pomáha !
2. Druhým problémom sa javí byť prepočet krokov na absolvovanú vzdialenosť. Jediným personalizovaným nastavením (v spojitosti s meraním vzdialenosti) je zadanie fyzickej výšky užívateľa. Táto samozrejme je v istom vzťahu k jeho dlžke kroku, avšak hodila by sa možnosť prispôsobenia pre konkrétnu osobu. V mojom prípade napr. S-HEALTH počíta s dĺžkou kroku 78 cm (pri výške 194 cm), skutočná, odmeraná dĺžka môjho kroku je však 83 cm - čo je ďalší šesťpercentný rozdiel. Keďže iná možnosť prispôsobenia neexistuje, skúšal som experimentovať s nastavením osobnej výšky, avšak spätný prepočet do už zaznamenaného počtu krokov sa nevykonal. Taktiež otestujem a doplním update.
Update 10,9,2014:
Po nastavení na mierne vyššiu hodnotu oproti mojej reálnej telesnej výške (200 cm namiesto 194 cm) sa štandardná dĺžka kroku zväčšila na potrebných 83 cm.
Doplnok 10.9.2014:
Na základe skúmania štatistík sa zdá, že senzor vertikálneho pohybu a z neho odvodené štatistiky nie sú v poriadku. Obe vyššie uvedené prechádzky prebiehali v kopcovitom teréne so štartom a cieľom v rovnakom mieste, čo by predpokladalo že:
a) celá trasa bude v štatistike zachytená ako kopcovitá (Nahor / Nadol)
b) podiel stúpavej a klesavej časti trasy budú približne rovnaké
Nič z toho sa však v štatistikách S-HEALTH nepotvrdilo.

Záver: pokiaľ sa podarí eliminovať nepresnosť krokomera a doladiť prepočet počtu krokov na absolvovanú vzdialenosť, aplikácia S-HEALTH sa stane veľmi užitočnou (a to som ešte nespomenul jej ďalšie bohaté možnosti - o nich možno niekedy nabudúce, pretože som ich zatiaľ nepoužil). Dovtedy však S-HEALTH zostane síce peknou, ale predsa len hračkou.

nedeľa 13. júla 2014

Dnes niečo o inteligentnom posúvaní

Dnes niečo o inteligentnom posúvaní


Bohatá výbava SNG3 senzormi a kamerami priam zvádza na ich sofistikované využitie. Pomerne zaujímavou  je funkčnosť inteligentného posúvania. Aktivuje sa klikom na ikonu inteligentného posúvania na paneli odkazov.
tempFileForShare.jpg
Ikona funguje ako prepínač - klikom sa prepína z deaktivovaného stavu do módu ovládania nakláňaním hlavy… tempFileForShare.jpg
… alebo nakláňaním zariadenia.


Nastavenie inteligentného posúvania sa vykonáva cez menu NASTAVENIA > OVLÁDANIE > INTELIGENTNÁ OBRAZOVKA > INTELIGENTNÉ POSÚVANIE.
K rovnakému výsledku, avšak omnoho rýchlejšie, sa dostaneme aj klikom a podržaním prsta na ikonu inteligentného posúvania - predmetné menu sa otvorí priamo.


Voľby sú tri.
Najdôležitejšou je OVLÁDANIE POSÚVANIA. Na výber sú možnosti:
- nakláňaním hlavy
- nakláňaním zariadenia - ja som zvolil túto možnosť


Vo voľbe RÝCHLOSŤ je možné pomocou bežca nastaviť rýchlosť posúvania obsahu.
Posledná voľba ZOBRAZENIE VIZUÁLNEJ SPÄTNEJ ODOZVY je možné kontrolovať, či je inteligentné posúvanie aktívne alebo nie..


Podľa mojich skúseností inteligentné posúvanie funguje v built-in aplikáciách  E-mail a Android browser, fungovanie v aplikáciách tretích strán som zatiaľ nepostrehol. Avšak už aj v týchtoo dvoch ide o zaujímavú funkčnosť, ktorá už po chvíli cviku urobí ovládanie posúvania obsahu na displeji pohodlným a celkom zaujímavým. Zvoľte si pre vás vyhovujúcejšiu možnosť a vyskúšajte ! Neoľutujete :-)


PS: Pri práci na tomto príspevku som narazil na obmedzenie, ktoré som nedokázal prekonať a v dôsledku ktorého som musel rezignovať na jedno z mojich pôvodných predsavzatí - a síce vytvoriť celý obsah tohto blogu výlučne na mojom SNG3. Tým obmedzením bola práca s obrázkami. Staré porekadlo hovorí “lepšie raz vidieť ako stokrát počuť (čítať)” a tak som plánoval moje príspevky prekladať screenshotmi priamo zo zariadenia. Ale ouha !)


  • V samotnom GOOGLE+ som neodhalil možnosť vkladať obrázky priamo do príspevku. Samozrejme, je možný opačný postup - a síce vložiť obrázok a okomentovať ho. To však nie je to, čo som potreboval.
  • Nuž a v androidovej aplikácii GOOGLE DOCUMENTS sa mi vložiť obrázok do textu nepodarilo žiadnym spôsobom.
  • Edit: ako vidno, už som pomaly strácal nádej, keď ma napadlo skúsiť ešte tretiu cestu a príspevok editovať vč.obrázkov priamo v browseri (Chrome) . Žiaľ, napriek počiatočnému optimizmu sa to nepodarilo ani touto cestou. (Poradí niekto?)
  • Edit2: ako vidno, napokon som s GOOGLE+ stratil trpezlivosť a blog som presunul na starý dobrý blogger :-) A chválabohu, tu to už funguje aj s obrázkami. Dokonca aj v mobilnej aplikácii !

Správy “naležato”

Správy “naležato”


Keď prehliadate SMS-správy normálne „na stojato", vidíte zoznam konverzácií a každú z nich je nutné otvoriť. Ak však SGN3 otočíte ,,naležato", okno správ sa rozdelí, vľavo sa bude zobrazovať zoznam a vpravo priamo náhľady jednotlivých konverzácií☺. Šikovná funkčnosť ...


Úvodné predsavzatia

Úvodné predsavzatia

Mojím pôvodným zámerom bolo začať písať akýsi užívateľský manuál tohto skvelého prístroja, avšak zistil som, že tadiaľto cesta nevedie. Tých funkcií a možností je toľko (a tak rýchlo si ich osvojujem), že v tomto blogu s týmto tempom nestíham držať krok. A tak zrejme zmením svoju ambíciu a namiesto kontinuaIneho sprievodcu funkčnosťami, sa im budem venovať „na preskáčku" - skrátka tak, ako ich budem zavádzať do môjho praktického používania. A za akúsi sprievodnú ambíciu si kladiem cieľ celý obsah tohto blogu tvoriť výlučne na mojom SGN3.

Úvod

Úvod


Mobil bol pre mňa vždy niečím viac, ako iba nástrojom na telefonovanie. Moje mobily boli vždy technologickou špičkou a tak som ich aj používal. Avšak vždy mi pri nich niečo chýbalo a vyvolávalo nutnosť kompromisov. Som človek zabudlivý a často si potrebujem niečo poznamenať. Súčasne som však človek elektronický, ktorý sa snaží eliminovať papier a všetko evidovať elektronicky, pre ev. opakované využitie. A tak som si poznámky rôzne prepisoval (z papiera alebo diktafónu) a synchronizoval, čo mi zaberalo značnú porciu času. Sníval a hľadal som riešenie, ktoré by dokázalo pracovať s rukopisným textom. Takéto riešenia samozrejme existujú, ale obvykle sú pomerne drahé a žiaľ, nepodporujú slovenčinu. Snom z kategórie sci-fi bolo riešenie, ktoré by dokázalo obísť ešte aj toto písanie textu a pracovať priamo s rečou.


A predstavte si, takéto riešenie existuje ! Narazil som naň pri hľadaní náhrady za môj dosluhujúci HTC H2 - a volá sa SAMSUNG GALAXY NOTE 3.


Z čírej radosti zo svojho objavu som sa rozhodol začať písať tento blog. Pokúsim sa v ňom podeliť o svoje skúsenosti, tipy a triky a priblížiť tak tento technologický zázrak ďalším záujemcom.


Držme si palce !